logo; Link pealehele

Newcarl: Shell Account

Pealeht » Shell account » Support
Avaleht

mail gateway   new

Shell Account

Talker Codes

Weebiserveri statistika

MRTG graafikuid

Algus | Support | Uudised | Info | Reeglid | Registreerimine
Abi ja toetust shell accoundi kasutamiseks ja linuxiga seonduv

  C programeerimine (inglise)
Screeni kasutamine chmod - failida õiguste muutmine

Screen - Screen manager with terminal emulation

teejuht
 
                            1. Sissejuhatus
                            2. Käivitamine
                            3. Kasutamine
                            4. advanced: scriptimine
 

1. Sissejuhatus

Screeni peamisteks võimalusteks on, et ühe reaalse tarminalitaga (kas siis terminal või telneti klientprogramm, näiteks CRT) saab tekitada mitu virtuaalset akent ja neid siis omavahel vahetada. Näiteks saab istuda mitmes jutukas korraga. Avatavate akende arv ei ole küll piiratud, aga üle 10 läheb nende vahetamine juba ebamugavaks.
Teiseks screeni suureks eeliseks on, et saab jätta programme serverisse jooksma ka siis kui endal on vajadus välja logida. Kasulik ka siis kui arvuti tihti kokku jookseb või on kehv netiühendus.. Vana sesiooni ettemanamine on kerge, nagu poleks vahepeal midagi juhtundi.. Selle võimaluse peamine kasutamiseesmärk on enda jätmine jutukatesse ka siis, kui arvutitagant on vaja lahkuda. Eriti mugav on see siis, kui koolis vahetundide ajal jutukas käia. Ei pea igasse jutukasse uuesti sisse logima, piisab vaid sellest, et oma shell accoundialla logida ja screen ette manada.
 

2. Screeni käivitamine

Screeni esmakordne käivitamine on suhteliselt lihtne:

bash-2.04$ screen

Sellepeale tuleb ette natukene infote screenist ja all on kirjas:  [Press Space or Return to end.] eks siis tuleb enterit vajutada ja saab ette tavalise shelli nagu ennegi oli... aga seda siiski mõningate erinevustega... Seal saab kasutada screeni käske ja võimalusi ning protsesse serverisse jooksma jätta

 

3. Screeni tähtsamad käsud ja võimalused

Peale screeni käivitamist on avatud vaid üks virtuaalne aken (see mis parasjagu ees on). Neid aga saab piiramatult juurde teha kasutades klahvikombinatsiooni: CTRL + A   C  (ctrl ja a, siis klahvid vabastada ja c vajutada). Kõik screeni käsud algavad ctrl + a 'ga millele järgneb siis command (täht või number). Peale uue akna tegemist tuleb ette tühi aken mis on sisuliselt samasugune bash'i aken nagu kõik teisedki. Ja neid saab teha järjest juurde ja juurde....

Kui on tehtud mitmed aknad, siis tekib kindlasti vajadus nende akende vahel navigeerida.  Kui akneid on alla kümne, siis saab kasutada lihtsalt numbreid: ctrl + A ja siis akna number (0..1.....9). ntx: ctrl + A   3. Esimene aken mis avatakse on number 0. Aknaid saab ka järjest läbi kerida kasutades CTRL+A n (next). Seda on vaja siis kui aknaid üle kümne on või huvi kõik aknas järjest läbi uurida

Kui on tahtmine screen tahaplaanile panna kui siiski jooksma jätta (sulgeda aken nii, et see serverisse jääks siiski jooksma) siis selleks on klahvikombinatsioon CTRL+A d (detech) millepeale peaks screen teatama: [detached]. Peale seda võib julgesti välja logida kartmata et midagi screenialt kaduma läheb

Tahaplaanile jäetud screeni ettesaamiseks tuleb käsureale kirjutada: screen -r    Sellepeale peaks vana screen ette tulema samas seisus nagu ennem detach tehti.. Aga kui tuleb ette hoopis selline list:
bash-2.04# screen -r
There are several suitable screens on:
4972.ttyp2.infotek (Detached)
5058.ttyp2.infotek (Detached)
Type "screen [-d] -r [pid.]tty.host" to resume one of them.
bash-2.04#

siis see tähendab, et tahaplaanile on jäetud mitu erinevat screeni (suhteliselt mõtetu, sest ühe screeniall saab ju ka mitmeid aknaid olla.). siis on vaja kasutada screeni umbes nii: screen -r 4972 et vastav screen ette saada

Screeni kinnipanekuks tuleb aknas kirjutada lihtsalt exit. Kui mitu akent on, siis suleb vaid akna. Screen ise sulgub viimase akna sulgemisel teatega [screen is terminating]. Kui peale screen -r kirjutamist tuleb There is no screen to be resumed. siis see tähendab, et ühtegi screeni ei jookse

4. advanced: scriptimine

#!/bin/bash
screen -d -m -S mysession
# window 0 is created by default, show hello0 on it
screen -S mysession -p 0 -X stuff hello0
for n in {1..9}; do
# create now window using `screen` command
screen -S mysession -X screen $n
screen -S mysession -p $n -X stuff hello$n
done


hiljem avamiseks:
bash-2.04$ screen -r mysession